ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА ОБУХІВСЬКОГО РАЙОННОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

Назад

Відповідно до розпорядження голови Обухівської районної державної адміністрації від 26 червня 2017 року № 251 («Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора Обухівського районного Центру культури і дозвілля та директора Обухівського районного краєзнавчого музею»).

Обухівська районнадержавна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади ДИРЕКТОРА ОБУХІВСЬКОГО РАЙОННОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ (місце знаходження: 08700, м. Обухів, вул. Київська, 14).

Загальні вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Обмеження щодо кандидатів: керівником культурно-освітнього закладу не може бути призначена особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім’ї керівника, Органу управління.

Особи, які беруть участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

копію документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

програми розвитку закладу в короткостроковій (строком на 1 (один) рік) та довгостроковій (строком на 5 (п’ять) років) перспективах, у якій повинні бути чітко відображені заходи, які вживатимуться претендентом на вирішення проблем, що висвітлені у звіті, а також заходи, що будуть вживатися з метою забезпечення фінансово-господарської стійкості закладу та підвищення ефективності його діяльності;

два рекомендаційні листи довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електрон-ну адреси відділу культури, національностей, релігій та тризму Обухівської районної державної адміністрації у встановлений Законом строк. Перелік документів є вичерпним. Особи можуть надавати інші документи, які, на їх думку, підтверджують професійні чи моральні якості. Особи, які подають документи, відповідають за достовірність поданої інформації.

Дата початку приймання документів: 27 червня 2017 року.

Дата початку формування конкурсної комісії: 27 червня 2017 року.

Умови та строки проведення конкурсу: за рішенням конкурсної комісії до участі в конкурсі не допускаються особи, які не відповідають вимогам, зазначеним у Законі України «Про культуру»(ст. 211). Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

Документи приймаються за адресою: 08700, м. Обухів, вул. Київська, 14, відділ культури, національностей, релігій та тризму Обухівської районної державної адміністрації,
e-mail: kultura_orda@ ukr.net

Довідки за телефоном: (045-72) 5-14-84, 5-15-50.

Зразки заяв розміщенні на офіційному сайті Обухівської районної державної адміністрації.

Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури відділу культури, національностей, релігій та тризму Обухівської районної державної адміністрації, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії.

Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними.

*ЗРАЗОК ЗАЯВИ ПРО УЧАСТЬ В КОНКУРС

Обухівська РДА

Коментарі
Запам'ятати

Додати
Реклама