«Підліток і право»

Назад

В умовах розбудови суверенної, незалежної правової держави особливо важливого значення набуває виховання правової культури, з рівнем якої пов’язана ефективність докорінних перетворень у нашій країні. Суспільна корисність правових знань значно зростає в період соціальної реконструкції суспільства, його нових економічних і політичних орієнтацій у зв’язку з входженням України в Європейську та світову спільноту. Людина, її права і свободи проголошено стратегічним конституційним пріоритетом української держави. 

  Колектив працівників Обухівської центральної районної бібліотеки вважає важливим аспектом в роботі бібліотек створення кожному відвідувачу комфортних умов для повноцінного та якісного оволодіння правовими знаннями й навичками. В бібліотеці створено Пункт доступу громадян до офіційної інформації,  де збираються Закони України, що друкуються в періодичних виданнях, постанови, рішення районної ради, розпорядження райдержадміністрації щодо пенсійного забезпечення, соціального захисту населення, зайнятість населення, пільги, земельного законодавства тощо. До послуг користувачів довідково-бібліографічна система бібліотеки: словники, довідники, енциклопедії, науково-популярні видання, а також каталоги і картотеки, у яких відкриті спеціальні рубрики. У бібліотеці створені робочі місця з вільним доступом до Інтернету. 

    Молодь визначає майбутнє будь-якої країни. З метою популяризації юридичної літератури, формування особистої та правової свідомості молоді, запобігання негативних проявів у молодіжному середовищі, бібліотекарі підготували викладку - інформацію «Підліток і право». Показником здоров’я суспільства, його цивілізованості у сьогоднішньому світі є права людини, дитини. Треба пробуджувати інтерес молоді до проблем суспільства і держави, до знання своїх громадянських прав, до дієвої участі у суспільному житті. Біля викладки проводяться бесіди з користувачами бібліотеки.

 

 

 

Коментарі
Запам'ятати

Додати
Реклама