АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ МЕШКАНЦІВ М.УКРАЇНКА

Назад

Вибірка та методологія

Дослідження задоволеності населення м.Українка рівнем надання муніципальних послуг проведено в період з 6 по 27 липня 2015 року.

Дослідження проведено громадською організацією «Центр розвитку громади» на замовлення виконавчого комітету Української міської ради.

Мета дослідження – зібрати кількісну інформацію про якість, ефективність та повноту послуг, що надаються міськими службами та відділами, підготувати рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо поліпшення якості послуг.

Методологія дослідження

З 6 по 27 липня 2015 року було опитано 150 мешканців м.Українки, яким виповнилось 18 років. Опитування здійснено у формі індивідуального інтерв’ю (face-to-face) за випадковою багатоступінчастою вибіркою.

Використана в дослідженні анкета містила розділи, що стосувалися роботи міської ради та міського голови, послуг адміністративного характеру, житлово-комунального господарства та соціальної сфери.

Метод аналізу даних: статистичний аналіз даних з використанням програмного забезпечення SPSS

Загальні характеристики вибірки

 Серед опитаних виявилось 53% жінок та 47% чоловіків. 17% опитаних становлять молоді люди віком від 18 до 29 років,  21% віком від 30 до 39 років, приблизна така ж кількість респондентів (23%) була віком від 40 до 49 років,  та 17% від 50 до 59 років,  14% людей, які взяли участь в опитуванні –  від 60 до 69 років, та 7% старше 70 років.

Респонденти репрезентують всі освітні категорії. Детальний розподіл опитаних за основними демографічними характеристиками відображено в графіках 1 –4.

Графік 1. Респонденти за статтю.

графік1

Графік 2. Вікові групи респондентів

  графік2

Графік 3. Освіта респондентів.

графік3

Графік 4. Соціальний статус респондентів.

графік4  

Більшість опитаних (56%) має вищу освіту, переважна кількість респондентів 37,5 %  – робітники.  Серед респондентів майже 19% – пенсіонери, службовці – 14,6%, підприємці – 17,4%, решту опитуваних становлять –  студенти 4,1%,   безробітні 2, 8%, майже 5% домогосподарки.

 Загальні питання

 Графік 5. Чи задоволені Ви діяльністю депутатів міської ради?

графік5

Результати дослідження виявили, що більшість респондентів повністю (4,6%) або частково (29,3%) задоволені діяльністю депутатів міської ради. Категорично не задоволеними виявились 26,6% опитаних і ще 20% назвали роботу депутатів міськради частково незадовільною.  19% респондентів  вагалися з відповіддю на поставлене питання.

Графік 6. Наскільки Ви задоволені діяльністю міського  голови м. Українка?

                                                 графік6  Серед опитаних тільки 5,3% відповіли, що задоволенні діяльністю міського голови повністю, ще 12,7%  – скоріше задоволені, ніж навпаки. При цьому 37,3% зазначили, що задоволеність  є частковою. Зовсім не задоволені роботою  міського  голови 19,3% респондентів та 22% скоріше не задоволені. Ще 3% не змогли дати чіткої відповіді на це запитання. Найбільший процент довіри до мера виказали мешканці міста, старші 60 років. Щодо соціального статусу найбільше міському голові довіряють робітники.

Графік  7.  Яка, на вашу думку, має бути система місцевих виборів на рівні малих міст?

                              графік7

Графік  8.  Яким політичним партіям Ви сьогодні б віддали свій голос на  виборах до міської ради?

графік8

Графік 9. З яких джерел Ви отримуєте інформацію про місцеві події?

графік9

Жителі Українки переважно отримують інформацію з газети «Дніпровський проспект»», її читає 89 опитаних з 150 респондентів. 26 віддає перевагу телеканалу «Дні-про». Найменше  із зазначених ЗМІ та способів отримання інформації займає газета «Обухівський край», її читають лише 6 опитаних. Значна кількість респондентів джерелом інформації обирають своїх  знайомих.

Ми запропонували респондентам оцінити відповідність місцевих газет наступним критеріям за шкалою від 1 до 5 балів, де 1 – найнижча оцінка, а 5 – найвищий бал.

По кожному з критеріїв ми вивели середню оцінку, надану респондентами.

                                                                                                                         Таблиця 1.

Критерії

«Дніпровський проспект»

«Обухівський край»

Оперативність подання інформації

3.5

2.7

Інформативність

3.5

2.6

Різнобічність тематики

3.5

2.6

Об’єктивність інформації

3.2

2.3

Цікавість  подання матеріалів

3.4

2.4

Достовірність / правдивість інформації

3.5

2.7

Аналітичність викладу матеріалу

3.2

2.5

Відображення громадського життя в місті

3.7

2.8

Відображення діяльності міської ради та її виконкому

3.4

2.5

Привабливість оформлення/дизайну

3.3

2.5

Ми запропонували респондентам оцінити відповідність місцевих телевізійних студій наступним критеріям за шкалою від 1 до 5 балів, де 1 – найнижча оцінка, а 5 – найвища. (У таблиці наведені середні оцінки, які надали респонденти)

                                                                                                                            Таблиця 2.

Критерії

«Дні – про»

«Бард»

Оперативність подання інформації

3,5

3,3

Інформативність

3.4

3,2

Різносторонність тематики

3.3

3,2

Об’єктивність інформації

3,63.2

3,0

Цікавість подання матеріалів

3,4

3,0

Достовірність / правдивість інформації

3,2

3,0

Аналітичність викладу матеріалу

3,3

3,0

Відображення громадського життя в м. Українка

3,6

3,3

Відображення діяльності міської ради та її виконкому

3.4

3,0

Сучасність формату передач

3.1

2.8

Привабливість телеведучих

3,3

3,2

 

Графік 10. Які у Вас є рекомендації щодо покращення якості програм місцевих телестудій?

графік10

Майже 24% опитаних вважає, що перш за все треба розширити тематику передач програм місцевого телебачення. Близько 20% вважають, що місцевим телевізійним ЗМІ треба більш оперативно давати новостійну інформацію, 24% – пропонують розширити тематику передач загалом, та зокрема в молодіжній сфері, спорті, культурі. Майже 8% опитаних наголосили на тому, що варто збільшити ефірний час, по  4,6%  пропонують  підвищити професійність телеведучих та організувати зворотній зв’язок з глядачами.

Також мешканці Українки бажають бачити більше передач, спрямованих на культурні новини (≈3%), молодіжної тематики (≈9%).

Графік 11. Чи маєте Ви доступ до Інтернету?

76% респондентів постійно мають доступ до Всесвітньої мережі на роботі, або вдома. 14% опитаних доступу по Інтернету не мають. І лише 4% взагалі ніколи ним не користувались, переважно це – люди похилого віку.

 графік11

Графік  12. Чи користуєтесь Ви офіційним сайтом міської ради?

10.6% виявились постійними і 30% періодичними користувачами Офіційного сайту Української міської ради. Переважна більшість опитаних (41%) зізналися, що ніколи не користувались сайтом міської ради, ще 18% відповіли, що взагалі не знають про його існування. Серед респондентів лише

Ми запропонували респондентам, які користуються Інтернетом та відвідують сайт Української міськради, оцінити його за наступними критеріями. Опитувані виставили бали роботі сайту, від 1 до 5, де 1 – найнижча оцінка, а 5 – найвища. Середні показники наведені у таблиці результатів.

                                                                                                                          Таблиця 3.

Критерії

Оцінка(1-5 балів)

Оперативність подання інформації

3,2

Інформативність

3,3

Різнобічність тематики

3,2

Об’єктивність інформації

3,2

Цікавість подання матеріалів

3,1

Достовірність / правдивість інформації

3,4

Аналітичність викладу матеріалу

3,4

Відображення громадського життя в м. Українка

3,4

Відображення діяльності міської ради та її виконкому

3.2

Привабливість оформлення/дизайну

3,5

Забезпечено доступ до публічної інформації

3,2

Достатня інформація про послуги, що надає влада

3,2

                                   Комунальні послуги

Графік 13. Оцініть ефективність діяльності органів місцевого самоврядування щодо розв’язання проблем пов’язаних з наданням послуг водопостачання та водовідведення?

графік13

На думку 48% респондентів міська влада м.Українка досить добре займається розв’язанням проблем, пов’язанних з водопостачанням та водовідведенням. З них майже 7% оцінили таку роботу, як дуже ефективну. Не задоволені роботою в цьому напрямку 10% опитаних.

Графік 14. Чи задовольняє Вас якість холодної води в м. Українка?

                 графік14

Більшість респондентів –46% виявились задоволені якістю холодної води в місті. Проте 44% вважають її низькою.

Графік 15. Будь ласка, дайте загальну оцінку якості послуги з утримання будинків та прибудинкової території:

 графік15

Цілком задоволені наданням послуги майже 15% опитаних, частково задоволеними виявились ще 38,5% респондентів. А не задоволеними повністю або частково виявились ще 41% опитаних.

Ми запропонували респондентам не просто відповісти на дане питання загалом, а й надати оцінку кожній з основних складових послуги. І отримали наступні результати:

                                                                                                                                         Таблиця 4

Складова послуги

Оцінка

Прибирання прибудинкової території

3,8

Прибирання сходових кліток

3,4

Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі

2,6

Технічне обслуговування ліфтів

3,2

Техобслуговування внутрішньобудинкових систем (гарячого та хол. водопостачання, водовідведення, теплопостачання, зливової каналізації)

3,06

Дератизація

3,06

Обслуговування димовентиляційних каналів

2,8

Поточний ремонт конструктивних елементів, спортивних, дитячих та ін. майданчиків

3,2

Поливання дворів, клумб і газонів (біля будинку)

3,7

Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду

3,4

Періодична повірка, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку води та теплової енергії

3,05

 

Графік 16. Як на Вашу думку, чи достатньо в м.Українка зелених насаджень?

Майже 55% респондентів відповіли на це запитання схвально. Проте 31% опитаних вважає, що кількість зелених насаджень в м.Українка треба збільшити. 14% респондентів не змогли дати чітку відповідь на поставлене запитання.

графік16

Графік 17. Чи задоволені Ви якістю догляду та підтримання кількості зелених насаджень в місті?

графік17

63% респондентів задоволені якістю підтримання зелених насаджень в місті, і лише 20% опитаних підтримують протилежну точку зору.

Графік 18. Чи задоволені Ви освітленням вулиць міста?

графік18

Вулиці в м.Українка освітлені добре, що підтвердили наші респонденти, 55% з них відповіли на дане питання схвально. Не задоволені освітленням Українки виявились лише 19% опитаних.

Серед вулиць, які освітлені не досить добре були названі вул.Будівельників, Соснова, та Дніпровський

Графік 19.Чи задоволені Ви станом доріг в м.Українка?

графік19

51% респондентів вважають стан доріг в м.Українка незадовільним. І лише 27% відповіли, що їх якість доріг влаштовує.

Графік 20. Які з перерахованих проблем є характерними для доріг нашого міста?

графік20

Графік 21. Чи задоволені Ви якістю проведення ремонту доріг в місті?

                    графік21

Якістю проведення такого ремонту задоволені лише 19% респондентів, решта: 51% – виказали своє невдоволення, а 29%- не змогли дати чітку відповідь на питання.

Графік 22.Чи задовольняє Вас кількість пішохідних переходів в м. Українка?

графік22

74% респондентів вважає, що в місті достатньо пішохідних переходів, проте 18% підтримують протилежну точку зору, а 7% вагаються з відповіддю

Графік 23. Чи задовольняє Вас кількість показчиків назв вулиць у Вашому місті?

                    

 графік23

55% опитаних схвально відповіли на це запитання, на їх погляд кількість показчиків назв вулиць в місті достатня. 28% опитаних навпаки, вважають, що кількість показчиків треба збільшити.

Графік 24. Чи достатньою є кількість дорожніх знаків в м. Українка?

графік24

Велика кількість опитаних чомусь не змогла відповісти на дане запитання (28%). Проте 58% опитаних погодились з думкою, що дорожніх знаків у місті вистачає. Лише 13% респондентів вважають, що кількість знаків в Українці треба збільшити.

Графік 25. Чи задоволені Ви послугою з вивозу сміття?

графік25

Послугою вивозу сміття  задоволені  32% респондентів,  48%  виказали своє задоволення, але хотіли б частішого вивозу сміття, тобто позитивна оцінка становить 80%.  Абсолютне незадоволення виказали лише 1% респондентів та часткове 14%.

Графік 26. Як би Ви оцінили загальний вигляд м.Українка?

графік26

16% опитаних вважають м.Українка дуже чистим містом, ще 70% наголосили на тому, що місто є достатньо чистим. І загалом менше 1% опитаних вважають місто брудним.

                           Послуги в сфері культури та спорту

Ми запропонували респондентам виставити оцінки тим послугам, якими вони користувались. Оцінювання проводилось за шкалою від 1 до 5 балів, де 1 – найнижча оцінка, а 5 – найвищий бал. Середні показники для кожної з зазначених послуг наведені в таблицях.

                                                                                                                        Таблиця 5

Послуга

Оцінка

Надання в користування спортивного інвентарю та обладнання

3,4

Організація роботи спортивних секцій

3,6

Проведення занять з підготовки учнів навчальних закладів до спортивних змагань та заходів

3,6

Проведення фізкультурно-оздоровчих занять для груп певних вікових категорій

3,6

Організація та проведення спортивних змагань та заходів

3,5

Послуга

Оцінка

Користування послугами бібліотеки

4

Організація роботи гуртків та творчих колективів

3,9

Організація та проведення культурно-масових заходів (концертів, фестивалів та ін.)

3,8

 

Графік 27. Чи користувались Ви коли-небудь послугою call-центру (т.2-00-00)?

графік27

Графік 28. Будь-ласка, оцініть якість надання послуг call-центром:

графік28

68% респондентів, які користувались послугою кол-центру, оцінили її якість, як «відмінна» та «добре». 37% опитаних вважають надання послуги задовільною. Проте майже 3% респондентів зазначили, що вони за такою послугою жодного разу не звертались.

 

Взято з http://ukrainka.org/

 

 

 

Коментарі
Запам'ятати

Додати
Реклама