НА ОБГОВОРЕННЯ ВИНОСИТЬСЯ ПИТАННЯ «ПРО ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД»

Назад

УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

ПРОЕКТ

м. Українка                                                                                    «__» __________ 2017 року

 

Про добровільне об’єднання територіальних громад

  Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   УКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

  1. Об’єднатися з територіальними громадами сіл Верем’я та Щербанівки в Українську об’єднану територіальну громаду з центром у місті Українка.
  2. Доручити Українському міському голові Козирєву П.Г. звернутися до Київської обласної державної адміністрації з клопотанням про утворення Української об’єднаної територіальної громади.
  3. Повноваження Української міської ради Обухівського району Київської області, Українського міського голови припинити з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування, міським головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.
  4. Правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) Української міської ради Обухівського району Київської області визначити Українську об’єднану територіальну громаду, утворену внаслідок добровільного об’єднання.
  5. Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад (додається).

 


План організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад


Мета   Назва заходу
1. Розвиток інфраструктури населених пунктів Веремяцької, Щербанівської сільських рад Субвенції, які надаються новоствореним об’єднаним територіальним громадам з державного бюджету на розвиток інфраструктури громад використати тільки на розвиток населених пунктів Веремяцької, Щербанівської сільських рад
2. Забезпечення якості та доступності публічних, адміністративних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді на рівні не нижчому ніж до об’єднання Створення дистанційних офісів з надання адміністративних послуг
3. Створення  системи місцевого самоврядування об’єднаної  територіальної громади Розробити проект Статуту Української об’єднаної територіальної громади
4. Забезпечення рівного доступу громадян об’єднаної  громади до якісної освіти Зберегти усі навчальні заклади, виконати поточні та капітальні ремонти будівель загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, які знаходяться на території Української об’єднаної територіальної громади;Покращити матеріально-технічну базу закладів (придбання меблів, інвентарю та обладнання);Забезпечити транспортне сполучення для перевезення дітей с. Верем’я до школи та дитячого садка с. Жуківці
5. Збереження та розвиток мережі об’єктів охорони здоров’я, підвищення якості медичного обслуговування (особливо закладів з надання первинної медичної допомоги)   Виконати поточні та капітальні ремонти закладів охорони здоров’я з надання первинної медичної допомоги, що знаходяться на території Української об’єднаної територіальної громади; Придбати для закладів необхідне медичне обладнання та інвентар згідно узгодженого переліку; Забезпечити об’єкти охорони здоров’я  повним комплектом засобів для надання первинної медичної допомогиПровести ремонт ФАПу у с. Щербанівка; Ініціювати передачу Української районної лікарні до Української об’єднаної територіальної громади  
6. Забезпечення матеріально-технічної бази комунальних підприємств об’єднаної територіальної громади Придбання спецтехніки: машина швидкої допомоги, пожежна спеціалізована машина, машина для збирання сміття,машина для розчищення снігу, автовишка, АС-машина, екскаватор, бульдозер, автонавантажувач фронтальний тощо
7. Благоустрій території об’єднаної громади Здійснити заходи з: ремонту внутрішніх доріг та тротуарів, встановлення бордюрів, відсипка доріг без твердого покриття;влаштування пандусів в місцях загального користування; придбання вуличних лавок та урн; ремонту малих архітектурних форм, пам’ятників; встановлення дитячих майданчиків. Провести поточний ремонт дороги по вулиці Шевченка у с. Щербанівка; Провести поточний ремонт дороги по вулиці Садова у с. Верем’я Провести ремонт мостів через річку Красна у с. Щербанівка  
8. Забезпечення задоволення потреб населення і господарського комплексу об’єднаної громади в послугах з освітлення та забезпечення безпеки дорожнього руху і попередження правопорушень Утримувати в належному технічному стані існуючі мережі зовнішнього освітлення; Своєчасно фінансувати заходи по будівництву, реконструкції та ремонту мереж зовнішнього освітлення; Використовувати новітні енергозберігаючі технології  у сфері зовнішнього освітлення; Здійснювати оснащення модернізованими лічильниками обліку електричної енергії; Визначити пріоритетні ділянки для виконання першочергових заходів з комплексної реконструкції  та влаштування нових мереж;Забезпечити ремонт дорожнього покриття,  дорожньої розміткиЗдійснити освітлення вулиці Луки Дубового у с. Верем’я; Здійснити освітлення зупинок громадського транспорту у с. Щербанівка
9. Оптимізація діяльності апарату виконавчих органів об’єднаної  територіальної громади та їх структурних підрозділів   Розробити організаційну структуру та штатний розпис виконавчого органу Української  міської  об’єднаної територіальної громади; утворити необхідні структурні підрозділи та штатні одиниці; підготувати відповідні положення та посадові інструкції ;розрахувати кошторис витрат на утримання виконавчого органу об’єднаної громади; визначити населені пункти об’єднаної територіальної громади, в яких обирається староста; підготувати положення та посадову інструкцію про старосту
10.     Облік активів і пасивів Провести інвентаризацію власності
11. Створення умов для здорового способу життя, розвиток фізичної культури та спорту Організувати спортивні майданчики (з вуличним тренажерним та гімнастичним обладнанням), особливо в селах Верем’я та Щербанівка, мешканці яких раніше не мали доступу до них; виконати поточні та капітальні ремонти існуючих спортивних об’єктів та будівництво нових; впровадити комплексну програму соціального захисту населення; максимально залучати населення об’єднаної громади до занять фізичною культурою та спортом; створити умови для розвитку молодіжного руху в об’єднаній територіальній громаді
12. Розвиток та збереження мережі закладів культури та музейної справи. Збереження культурного потенціалу національної культурної спадщини об’єднаної громади, підтримка самодіяльного та аматорського мистецтва Виконати поточні та капітальні ремонти закладів культури; Провести ремонт сільського клубу у с. Щербанівка Організовувати та проводити культурно-масові та мистецькі заходи в населених пунктах об’єднаної територіальної громади;Залучати населення об’єднаної громади до розвитку культурного життя
13. Охорона навколишнього природного середовища (атмосферне повітря, водні та земельні ресурси)   Організовувати зелені зони, збільшити кількість зелених насаджень; Розробити схему санітарної очистки території об’єднаної територіальної громади;Розробити схему та графік вивозу сміття на території об’єднаної територіальної громади; Проводити спільні акції з благоустрою території об’єднаної громади за участю населення («День довкілля» та н..)
14. Розвиток земельних відносин, створення умов для раціонального використання земельних ресурсів Скласти топографічний план, встановити межі, провести інвентаризацію земель, виконати нормативно-грошову оцінку земель, розмежувати землі державної та комунальної власності, скласти Генеральний план території об’єднаної громади
15. Провести реорганізацію міської та сільських ради після виборів ради об’єднаної громади


Чекаємо на Ваші питання та пропозиції до 08.03.2017 року за адресою: м. Українка, пл. Т.Шевченка, 1, кабінет № 23. 

 

Взято з http://ukrainka.org

Коментарі
Запам'ятати

Додати
Реклама