САНІТАРНО-ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ В ОБУХІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ЗА ПІДСУМКАМИ 2016 РОКУ)

Назад

Наукова практика та суспільний досвід свідчать, що здоров’я людини на 50 % залежить від способу життя (умов проживання, якості харчових продуктів та питної води, наявності шкідливих звичок), на 10% - від рівня медичного обслуговування, на 20% - від впливу несприятливих факторів навколишнього середовища (забруднення атмосферного повітря та повітря робочої зони, акустичного забруднення, впливу неіонізуючих та іонізуючих випромінювань). Обов’язки держави перед суспільством щодо збереження життя та здоров’я людини визначені у статті 3 Конституції України, якою проголошується: «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Для реалізації цієї конституційної норми держава покладає на органи державної влади всіх рівнів обов’язки здійснювати контроль і нагляд за дотриманням встановлених законодавством санітарно-гігієнічних норм і правил.

Результати моніторингу санітарно-епідемічної ситуації на території Обухівського району свідчать, що у продовж останніх років спостерігається тенденція до погіршення санітарно-епідемічного благополуччя населення. Це не може не викликати занепокоєння у керівництва Обухівської районної державної адміністрації та депутатів Обухівської районної ради. Питання санітарно-епідемічного благополуччя населення стало ключовим під час засідань колегії Обухівської районної державної адміністрації та Обухівської районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у березні 2017 року. Їх результатом стала оцінка санітарно-епідемічного стану на території Обухівського району як напруженого та напрацювання комплексу заходів із стабілізації санітарно-епідемічної ситуації в районі.

За підсумками 2016 року найбільше занепокоєння викликає стан забезпечення населення чистою питною водою. Вода, що централізовано подається споживачам як у місті так і у селі, має нестандартну якість із-за перевищення показників вмісту заліза (до 0,2 мк/л), а у 2,8% випадках не відповідає санітарним вимогам за мікробіологічними показниками. Для децентралізованих джерел водопостачання, у першу чергу – криниць, характерно перевищення вмісту нітратів у 80%, а по мікробіологічним показникам у 15% досліджень. Найбільш гостра ця проблема для населених пунктів Підгірцівської та Трипільської сільської ради, які знаходяться у зоні негативного впливу полігонів твердих побутових відходів. Так у селах Підгірці, Креничі, Трипілля фіксується перевищення вмісту нітратів у 100% досліджень води із криниць. Вживання в їжу такої води призводить до виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей, що у подальшому може призвести до їх смерті, а також викликає у дорослих та дітей онкозахворювання, цироз печінки, вроджені аномалії серед новонароджених. Саме ці показники захворюваності збільшилися в Обухівському районі у порівнянні із 2008 роком та мають тенденцію до росту.

У районі функціонує 23 підприємства, які мають 564 джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферу, із них тільки 24,6% обладнано пило-газоочисними спорудами. Однак варто зазначити, що 70% викидів, це викиди автотранспорту. Промисловими підприємствами і автотранспортом в атмосферу Обухівського району викидається понад 43 найменування забруднюючих речовин всіх класів небезпеки. Найбільш небезпечні - бензопірени, свинець, хром, нікель та їх сполуки. У середньому кількість викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря на 1 жителя району складає до 1,1 тон, а на жителя міста Українки – до 5,1 тон. Це впливає на стан органів дихання людини, центральної нервової системи, систему кровообігу тощо.

Проблеми забезпечення населення чистою питною водою та збільшення викидів в атмосферу небезпечних речовин тісно пов’язані із проблемою поводження із відходами на території району (тверді побутові та промислові відходи, утилізація каналізаційних стоків тощо). Якщо проблема захоронення твердих промислових відходів не носить гострого характеру тому що вони мають 4 клас токсичності (малотоксичні) і на підприємствах району реалізовуються проекти утилізації на місці та рекультивації територій полігонів, то проблема утилізації твердих побутових відходів найближчим часом може набути катастрофічного характеру. Причиною цьому є відсутність резервів щодо утилізації побутових відходів після закриття 5-го полігону твердих побутових відходів ПАТ «Київспецтранс». Нагальне вирішення цієї проблеми потребує значних капіталовкладень які повинні здійснюватися у продовж тривалого часу. На сьогоднішній день таких коштів ні у районному ні у місцевих бюджетах міської, селищної та сільських рад немає. Варто зазначити, що Обухівською районною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування району ведуться наполегливі пошуки інвестиційних проектів із переробки як накопиченого так і поточного сміттєвого субстрату.

Досить загрозливоє є ситуація щодо незадовільної утилізації каналізаційних стоків в селах Григорівка та Трипілля, де каналізаційні стоки переливаються через край каналізаційних колодязів та забруднюють прилеглі території, а в селі Григорівка – потрапляють у річку Красна.

Актуальною для району є проблема облаштування місць масового відпочинку населення на воді. Так у 2016 році із понад 40 придатних ділянок території для облаштування пляжів, офіційно функціонувало тільки 3 пляжі. Як наслідок - збільшення кількості загиблих до 7 чоловік. Основна причина – купання у нетверезому стані у непризначених для купання місцях.

Як результат впливу вищезазначених негативних чинників на здоров’я мешканців району у 2016 році було зафіксовано зростання неїнфекційних захворювань органів дихання (на 3,6%), кістково-м’язової системи (на 1,7%), сечостатевої системи (на 0,1%), новоутворень (у т.ч. злоякісних) (на 20,9%), ЛОР-захворювань (на 0,48%), вроджених аномалій хромосом (на 30,7%). У той же час фіксується зниження народжуваності, яка склала 11,1 особи на 1000 осіб населення (у 2015 – 13,3 особи) та збільшення смертності, яка склала 15,8 осіб на 1000 осіб населення (у 2015 році – 14,6 осіб). Основними причинами смертності є хвороби систем кровообігу, новоутворення (в т.ч. злоякісні), травми та отруєння.

У 2016 році на території Обухівського району збільшилася кількість інфекційних захворювань на 12%, із яких 99,06% становлять захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. Не обійшла стороною Обухівський район і епідемія туберкульозу в Україні. Так за 2016 рік у районі було зафіксовано 42 випадки захворювань на усі форми туберкульозу (40 – органів дихання). Дещо збільшилася кількість заразних форм туберкульозу – 24 випадки (у 2015 році – 19 випадків). Варто зазначити, що у результаті збільшення показника охоплення населення профілактичними оглядами (92,5%) вдалося виявити 12 випадків захворювань на туберкульоз під час флюорографічного обстеження. Слід відзначити, що кардинальне зменшення захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції залежить, в першу чергу, від досягнення вакцинації населення на рівні 95% відсотків та забезпеченості медичної мережі району лікувальними засобами для лікування грипу та його ускладнень.

Загрозливою на території району залишається ситуація щодо захворювань хворобами спільними для людей і тварин. Так у 2016 році 6 чоловік постраждали від укусів тварин хворих на сказ (2 випадки), всім була надана своєчасна допомога. Також на території району було зафіксовано 11 випадків хвороби Лайма, що передається при укусах кліщами. Обухівським міжрайонним відділом лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр МОЗ України» збудники хвороби були виявлені майже на всій території району.

У результаті реалізації заходів із запобігання виникнення інфекційних захворювань, зокрема, щодо виконання плану профілактичних щеплень населення, на території району не зафіксовано випадків спалахів та групових захворювань небезпечними інфекційними захворюваннями.

Варто зазначити, що більшість проблем, що призводять до погіршення санітарно-епідемічного благополуччя, системні та характерні для всієї держави, а тому вимагають прийняття рішень на загальнодержавному рівні. У той же час стабілізація санітарно-епідемічної ситуації в Обухівському районі вимагає від кожного мешканця чи гостя Обухівщини, від кожного підприємця чи керівника підприємством, установою, організацією району відповідального та неухильного дотримання визначених законодавством санітарно-гігєнічних норм та правил.

Пам’ятаймо! Обухівщина – це наш рідний дім і нам тут жити, виховувати дітей та плекати онуків.

Валентин Корзун,
завідувач сектору з питань 
цивільного захисту населення 
Обухівської районної державної адміністрації
Коментарі
Запам'ятати

Додати
Реклама